Học tiếng Anh > juice

juice

nước ép (rau, củ, quả)
« Back to Glossary Index