Học tiếng Anh > kind

kind

loại, giống; tử tế, có lòng tốt
« Back to Glossary Index