Học tiếng Anh > killing

killing

sự giết chóc, sự tàn sát
« Back to Glossary Index