Học tiếng Anh > leader

leader

người lãnh đạo, lãnh tụ
« Back to Glossary Index