Học tiếng Anh > less

less

nhỏ bé, ít hơn; số lượng ít hơn
« Back to Glossary Index