Học tiếng Anh > length

length

chiều dài, độ dài
« Back to Glossary Index