Học tiếng Anh > leave

leave

bỏ đi, rời đi, để lại
« Back to Glossary Index