Học tiếng Anh > left

left

bên trái; về phía trái
« Back to Glossary Index