Học tiếng Anh > lend

lend

cho vay, cho mượn
« Back to Glossary Index