Học tiếng Anh > lift

lift

giơ lên, nhấc lên; sự nâng, sự nhấc lên
« Back to Glossary Index