Học tiếng Anh > light

light

ánh sáng; nhẹ, nhẹ nhàng; đốt, thắp sáng
« Back to Glossary Index