Học tiếng Anh > lonely

lonely

cô đơn, bơ vơ
« Back to Glossary Index