Học tiếng Anh > long

long

dài, xa; lâu
« Back to Glossary Index