Học tiếng Anh > love

love

tình yêu, lòng yêu thương; yêu, thích
« Back to Glossary Index