Học tiếng Anh > lover

lover

người yêu, người tình
« Back to Glossary Index