Học tiếng Anh > loyal

loyal

trung thành, trung kiên
« Back to Glossary Index