Học tiếng Anh > mail

mail

thư từ, bưu kiện; gửi qua bưu điện
« Back to Glossary Index