Học tiếng Anh > maintain

maintain

giữ gìn, duy trì, bảo vệ
« Back to Glossary Index