Học tiếng Anh > major

major

lớn, nhiều hơn, trọng đại, chủ yếu
« Back to Glossary Index