Học tiếng Anh > make

make

làm, chế tạo; sự chế tạo
« Back to Glossary Index