Học tiếng Anh > marry

marry

cưới (vợ), lấy (chồng)
« Back to Glossary Index