Học tiếng Anh > pain

pain

sự đau đớn, sự đau khổ
« Back to Glossary Index