Học tiếng Anh > palace

palace

cung điện, lâu đài
« Back to Glossary Index