Học tiếng Anh > park

park

công viên, vườn hoa; khoanh vùng thành công viên
« Back to Glossary Index