Học tiếng Anh > parkway

parkway

(Mỹ) đại lộ (đường rộng có cây hai bên)
« Back to Glossary Index