Học tiếng Anh > attention

attention

1. sự chú ý
to pay attention to: chú ý tới
to attract attention: lôi cuốn sự chú ý
2. sự chăm sóc
to receive attention at a hospital: được chăm sóc điều trị tại một bệnh viện
3. (số nhiều) sự ân cần, sự chu đáo với ai
to show attentions to somebody: ân cần chu đáo với ai
« Back to Glossary Index