Học tiếng Anh > show

show

biểu diễn, trưng bày; sự biểu diễn, sự bày tỏ
« Back to Glossary Index