Học tiếng Anh > pick

pick

cuốc (đất); đào, khoét (lỗ)
« Back to Glossary Index