Học tiếng Anh > piano

piano

đàn pianô, dương cầm
« Back to Glossary Index