Học tiếng Anh > permanently

permanently

cách thường xuyên, vĩnh cửu
« Back to Glossary Index