Học tiếng Anh > permission

permission

sự cho phép, giấy phép
« Back to Glossary Index