Học tiếng Anh > pink

pink

màu hồng; hoa cẩm chướng, tình trạng tốt, hoàn hảo
« Back to Glossary Index