Học tiếng Anh > place

place

nơi, địa điểm; quảng trường
« Back to Glossary Index