Học tiếng Anh > please

please

làm vui lòng, vừa lòng, mong… vui lòng, xin mời
« Back to Glossary Index