Học tiếng Anh > praise

praise

sự ca ngợi, sự tán dương, lòng tôn kính, tôn thờ; khen ngợi, tán dương
« Back to Glossary Index