Học tiếng Anh > prayer

prayer

sự cầu nguyện
« Back to Glossary Index