Học tiếng Anh > purpose

purpose

mục đích, ý định
« Back to Glossary Index