Học tiếng Anh > quiet

quiet

lặng, yên lặng, yên tĩnh




« Back to Glossary Index