sống (# chín), thô, còn nguyên chất
« Back to Glossary Index