Học tiếng Anh > push

push

xô đẩy; sự xô đẩy
« Back to Glossary Index