Học tiếng Anh > quake

quake

1. sự rung
2. sự run, sự run rẩy
3. (thông tục) động đất
« Back to Glossary Index