Học tiếng Anh > quietly

quietly

lặng, yên lặng, yên tĩnh
« Back to Glossary Index