Học tiếng Anh > race

race

loài, chủng, giống; cuộc đua; đua
« Back to Glossary Index