Học tiếng Anh > rain

rain

mưa, cơn mưa; mưa
« Back to Glossary Index