Học tiếng Anh > raise

raise

nâng lên, đưa lên, ngẩng lên
« Back to Glossary Index