Học tiếng Anh > recall

recall

gọi về, triệu hồi; nhặc lại, gợi lại
« Back to Glossary Index