Học tiếng Anh > record

record

bản ghi, sự ghi, bản thu, sự thu; thu, ghi chép
« Back to Glossary Index