Học tiếng Anh > rich

rich

giàu, giàu có
« Back to Glossary Index