Học tiếng Anh > ride

ride

đi, cưỡi (ngựa); sự đi, đường đi
« Back to Glossary Index