Học tiếng Anh > rise

rise

sự lên, sự tăng lương, thăng cấp; dậy, đứng lên, mọc (mặt trời), thành đạt
« Back to Glossary Index